ตะกร้า 0

Nanlite - Pavotube II 15XR 1KI-8KIT T LED Tube Light ประกันศูนย์ไทย

พร้อมส่ง
รหัสสินค้า:
Nanlite - Pavotube II 15XR
ราคาต่ำสุด 14,750 บาท
 • การใช้งาน: หน้าจอแสดงผลปรับให้ใช้งานได้ง่าย สามมรถปรับความสว่างและเลือกใช้สีได้อย่างรวดเร็ว
 • การปรับกำลังไฟ: สามารถปรับความสว่างได้ 0 – 100%
 • ความสว่าง: 377 Lux at 1M (5600K)
 • โหมด CCT: 2700K-12000K (G/M) ปรับ G/M: -100 – +100
Nanlite - Pavotube II 15XR 1KI-8KIT T LED Tube Light ประกันศูนย์ไทย
Nanlite - Pavotube II 15XR 1KI-8KIT T LED Tube Light ประกันศูนย์ไทย Nanlite - Pavotube II 15XR 1KI-8KIT T LED Tube Light ประกันศูนย์ไทย Nanlite - Pavotube II 15XR 1KI-8KIT T LED Tube Light ประกันศูนย์ไทย Nanlite - Pavotube II 15XR 1KI-8KIT T LED Tube Light ประกันศูนย์ไทย Nanlite - Pavotube II 15XR 1KI-8KIT T LED Tube Light ประกันศูนย์ไทย

โหมดเอฟเฟกต์ : 15 แบบ ดังนี้

 1. HUE Loop ไล่ระดับสี RGB แบบกำหนดสีเองได้
 2. CCT Loop ไล่ระดับแสง CCT แบบกำหนดแสงเองได้
 3. INT Loop ไล่ระดับความสว่าง แบบกำหนดความสว่างเองได้
 4. Flash จำลองแสงจากการใช้แฟลชหัวกล้อง
 5. Pulse แสงไฟกระพริบ เป็นจังหวะช้ำๆ
 6. Storm จำลองแสงพำยุฝนฟ้าคะนอง
 7. Police Car ไฟสัญญาณรถตำรวจ
 8. TV จำลองแสงหน้าจอทีวี
 9. Paparazzi แสงแฟลช กระพริบแบบต่อเนื่อง
 10. Candle/Fire แสงเทียน
 11. Disco แสงไฟเพดานในผับ บาร์
 12. Bad Bulb แสงกระพริบต่อเนื่อง เสมือนไฟกำลังจะเสีย
 13. Firework จำลองแสงจากพลุ สำมารถเลือกสี และความถี่ของพลุได้
 14. Explosion แสงจำกการระเบิด
 15. Welding จำลองแสงการเชื่อมเหล็ก

โหมดพิกเซลเอฟเฟกต์: 9 แบบ ดังนี้

 1. HUE Loop ไล่ระดับสี ตำมขอบเขตสี (HUE 0-360)
 2. CCT Loop ไล่ระดับแสง CCT แบบกำหนดแสงเองได้
 3. INT Loop ไล่ระดับความสว่าง แบบกำหนดความสว่างเองได้
 4. Multi-color ไล่ระดับสี RGB แบบกำหนดสีเองได้
 5. Fade แสดงผลการเปลี่ยนสี RGB แบบกำหนดสี, แสงเองได้
 6. Scroll เปลี่ยนสี ด้วยการไล่สี RGB แบบกำหนดสี, แสงเองได้
 7. Rainbow แสดงผลโทนสีรุ้ง แบบกำหนดการไล่สีเองได้
 8. *Process แสดงผลสี RGB แบบกำหนดการไล่สีเองได้
 9. *Fire แสดงผลเสมือนแสงกองไฟ แบบกำหนดสีเองได้
 10. *Driving แสดงผลเสมือนแสงไฟถนนระหว่างขับรถ แบบกำหนดสีเองได้
  (*Only APP Control)
ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์ NANLITE
รับประกัน 1 Year
ชนิดของแสง -
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:Nanlite - Pavotube II 15XR 1KI-8KIT T LED Tube Light ประกันศูนย์ไทย