ตะกร้า 0

นโยบายการรับประกันสินค้า

 1. ทางบริษัทรับประกันในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับทางลูกค้าภายในระยะเวลา วันหลังจากได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. สินค้าเกิดความผิดพลาดจากผู้ผลิต
  2. สินค้าเกิดความผิดพลาดจากการส่งสินค้า
  3. ลูกค้าไม่มีความพึงพอใจหลังจากได้ตรวจสอบสินค้า
 2. สำหรับการเปลี่ยนคืนสินค้าภายในระยะเวลา 7 วันสภาพของสินค้าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนตอนที่ลูกค้าได้รับสินค้า
  2. เอกสารคู่มือ และ อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
 3. สำหรับสินค้าที่มีการรับประกัน นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะมีการระบุรายละเอียด พร้อมทั้งระยะเวลาในการรับประกันที่หน้ารายละเอียดของสินค้า และบรรจุภัณฑ์
 4. สำหรับการส่งคืนสินค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า