ตะกร้า 0

นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า

     เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทหรือตัวสินค้า ท่านลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กรุณาติดต่อทางบริษัท เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

2. การส่งคืนสินค้า ลูกค้าสามารถดำเนินการส่งคืนสินค้าได้ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้ 

2.1 ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทโดยช่องทางที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น EMS, Kerry Express ซึ่งทางบริษัทจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (ลูกค้าดำเนินการจ่ายค่าจัดส่งล่วงหน้าก่อน จากนั้นแจ้งค่าจัดส่งพร้อมหลักฐานให้กับทางบริษัท จากนั้นบริษัทจะดำเนินการส่งมอบค่าจัดส่งคืนภายใน 7 วันทำการ)

2.2 ลูกค้าจัดส่งคืนสินค้าผ่านทางหน้าร้าน ที่ 3133/4 ซอย สุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านลูกค้าได้รับสินค้า เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ ในสภาพที่สมบูรณ์

4. เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าแบบเดิม เป็นตัวใหม่ให้หรือทางลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆได้แต่ราคาจะต้องไม่สูงกว่าราคาสินค้านั้นๆ

4.1 ในกรณีที่สินค้าใหม่มีมูลค่าสูงกว่าสินค้าที่ส่งคืนกลับมา(อ้างอิงจากราคาในหน้าเว็บไซต์ https://www.smartcam1988.com  เปรียบเทียบกับมูลค่าจากใบสั่งซื้อของสินค้าดังกล่าว) ทางลูกค้าจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นก่อน หลังจากนั้นทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ โดยอ้างอิงตามนโยบายการจัดส่งสินค้า

4.2 ในกรณีที่สินค้าใหม่มูลค่าน้อยกว่าสินค้าที่ส่งคืนกลับมา(อ้างอิงจากราคาในหน้าเว็บไซต์ https://www.smartcam1988.com  เปรียบเทียบกับมูลค่าจากใบสั่งซื้อของสินค้าดังกล่าวทางบริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าส่วนต่างโดยโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ชื้อสินค้า ที่ได้มีการแจ้งกับทางบริษัทไว้

5. ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าทุกครั้งสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้

5.1 โทรศัพท์: 091-709-0070

5.2 Line Application ID: @smartcam1988

5.3 Messenger ที่ Facebook: https://www.facebook.com/smartcam1988

5.4 หน้าร้าน: 3133/4 ซอย สุขุมวิท 101/2 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260