ตะกร้า 0

Blink500 ProX B1-B2

Blink500 ProX B1-B2

Blink500 ProX B1 - B2

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

Key Features


· ใช้เทคโนโลยีรับส่งสัญญาณไร้สายแบบ 2.4GHz
· เลือกโหมด Mono หรือ Stereo
· จอแสดงผลแบบ OLED
· ความละเอียดเสียงสูงสุด 24bit/48kHz
· รับเสียงแบบ Omnidirectional
· ระยะการรับส่งสัญญาณสูงสุด 100 เมตร
· เอาต์พุตหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร เพื่อฟังเสียงแบบเรียลไทม์
· รับคลื่นสัญญาณได้ตั้งแต่ 20Hz -20 KHz
· ใช้งานได้ที่อุณภูมิ -10°C - 50°C
· แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 10 ชั่วโมง

Blink500 Pro X B1 - B2


Wireless Microphone ในส่วนด้านการรับเสียงให้ความละเอียดสูงสุดถึง 24-bit มีระยะการรับ
สัญญาณได้มากถึง 100 เมตร สามารถเลือกโหมด Mono หรือ Stereo ทำให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานได้มากขึ้น
มาพร้อมเอาต์พุต 3.5 มิลลิเมตร ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เหมาะกับใช้งาน ด้านการ
ผลิตภาพยนตร์, วีดีโอที่เน้นบทสนทนา และการสตรีมสด เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เสียงมีคุณภาพและมีความเป็น
มืออาชีพมากยิ่งขึ้น