เปิดจอง 25 มีนาคม 2563 นี้ และรับสินค้าตั้งแต่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ราคาเพียง 25,900.-