ตะกร้า 0

นโยบายการส่งมอบสินค้า

1. ร้านมีบริการส่งมอบสินค้า 1 ช่องทาง

     1.1 บริการขนส่งเอกชน Kerry Express โดยค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีเงื่อนไขดังนี้

-        กรณีที่มูลค่าสินค้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 499 บาท ลูกค้าจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

-        กรณีที่มูลค่าสินค้ามากกว่า 499 บาท ทางบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

2. พื้นที่จัดส่งสินค้าครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยเท่านั้น

     2.1 ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ จะได้รับสินค้าภายใน 2 วันทำการ

     2.2 ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด จะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ

3. กรณีมีสินค้าในคลังสินค้า  และส่งมอบปกติ

     3.1 กรณีสั่งสินค้าและแจ้งชำระเงินก่อน 11.00 น. ทางเราจะจัดส่งสินค้าออกไปภายในวันทำการ ทางเราเปิดบริการ วันจันทร์-เสาร์ (หยุดทุกวันอาทิตย์)

     3.2 กรณีสั่งสินค้าหลัง 11.00 น จะจัดส่งสินค้าให้ในอีกวันทำการถัดไป (หยุดทุกวันอาทิตย์)